Wiite cirkel achter Dude logo
Logo webdesign organisatie The Dude Company.

algemene voorwaarden

duidelijk | simpel | helder

The Dude Company is van mening dat het Nederlands recht, van toepassing op al onze overeenkomsten, dusdanig volledig is dat een korte Algemene Voorwaarde volstaat. 


Contractsduur

Wij gaan overeenkomsten aan van één jaar. De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch verlengd met een periode van een jaar. Wanneer je van de overeenkomst af wilt, moet je de overeenkomst minimaal twee maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk opzeggen.


Betaling

De door ons verstuurde facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer de facturen niet op tijd betaald worden, versturen wij na één betalingsherinnering een aanmaning. Bij deze aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. 


Wanneer jij jouw factuur, na een herinnering en een aanmaning, niet betaalt, heeft The Dude Company het recht jouw website van het internet te verwijderen. Een eventuele verwijdering van jouw website van het internet schort jouw betalingsverplichting niet op.  


Eigendomsvoorbehoud

De door The Dude Company gemaakte website en ontwerpen blijven, op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, eigendom van The Dude Company. 


Aansprakelijkheid

The Dude Company zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die jij van The Dude Company verwacht. 


Mocht het toch misgaan, dan is The Dude Company uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Dus niet voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie. 


Aangeleverd materiaal

The Dude Company gaat ervan uit dat jij alle licenties van de door jou aangeleverde materialen (denk aan foto’s, teksten e.d.) netjes hebt geregeld. 


Bij eventuele licentieproblemen door de door jou aangeleverde materialen, is The Dude Company niet aansprakelijk. Een eventuele claim van derden leggen wij in dit geval bij jou neer.


Communicatie

Door te voeren mutaties en problemen moet je altijd schriftelijk doorgeven. Schriftelijk kan per reguliere post of per e-mail. Je krijgt binnen twee werkdagen een reactie van ons. Wanneer reactie uitblijft, hebben wij jouw bericht niet ontvangen. Probeer in dat geval nogmaals jouw mutatie of probleem door te geven. Ga er niet van uit dat jouw bericht automatisch aankomt.


Welke rechter?

Wanneer wij een geschil krijgen en er niet samen uit kunnen komen, bestaat de mogelijkheid dat het geschil voorgelegd wordt aan een rechter. De rechter in de vestigingsplaats van The Dude Company, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

meer weten?

The Dude Company 

Randstad 22 - 46

1316 BZ Almere

T. 036-52 53 950

E. info @ the-dude-company.nlBTW-nummer: NL001996901B27

Sitemap

Mail voor meer informatie over responsive seo websites.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

OK